Spotting Group Volkel

Spotting Group Volkel (SGV) is met ruim 500 leden één van de grootste spottersverenigingen in Nederland. Van oorsprong komt het gros van de leden uit de omgeving van de vliegbasis Volkel, maar de laatste jaren zijn ook veel mensen van buiten de regio lid geworden. Daarnaast kent SGV ook een aantal buitenlandse / in het buitenland wonende leden.

Redenen om lid te zijn van SGV zijn heel divers. De één kijkt uit naar de bezoekjes die regelmatig op vliegbasis Volkel worden georganiseerd, terwijl de ander het houdt op de basisbezoeken die SGV -in mindere mate- op andere velden organiseert. Ook het kwartaal magazine AIM is voor velen een reden om lid van SGV te zijn. Met behulp van de lidmaatschapsinkomsten worden ook het forum en de website mogelijk gemaakt.

Wil jij ook lid worden van Spotting Group Volkel?
Dat kan en voor de kosten hoef je het niet te laten. Deze bedragen voor inwoners van Nederland € 20,- voor een jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Buitenlandse lidmaatschappen kosten € 34,- per persoon. Hiervoor ontvang jij 4 keer per jaar de AIM en mag je deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten. Deze activiteiten zijn normaal gratis; in enkele gevallen wordt er om een kostendekkende bijdrage gevraagd.

Huisgenoten kunnen voor € 3,50 per persoon lid worden; zij ontvangen géén magazine maar kunnen wel aan de activiteiten deelnemen. Ook voor een gezinslidmaatschap vul je het inschrijfformulier volledig in.