Lid worden?

Jij wenst je aan te melden voor een lidmaatschap van Spotting Group Volkel?

- De kosten voor het lidmaatschap bedragen per jaar € 20,-(NL) of € 34,- (Buitenland).
- Je ontvangt daarbij vier keer per jaar het Aviation Info Magazine (AIM).
- Een huisgenoot kan gezinslid worden; hij/zij ontvangt géén AIM en betaalt slechts € 3,50 per jaar.
- Het lidmaatschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Maak het lidmaatschapsgeld over naar Spotting Group Volkel op IBAN NL97INGB0005958730, BIC INGBNL2A onder vermelding van je naam en adres en vul onderstaande gegevens is.
Zodra je ingave volledig is, kun je het formulier aan ons verzenden.

Let op:
* Je lidmaatschap wordt pas geactiveerd na ontvangst van je betaling én onderstaand formulier!
* Lees ook onze Privacy statement !


Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

bijvoorbeeld: van de

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

bijvoorbeeld: a

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Notatie geboortedatum: dd-mm-jjjj
Ben je jonger dan 16 jaar? Laat je ouders/verzorgers dan via e-mail een bericht van toestemming sturen naar admin@sgvolkel.nl.
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Wij vragen je expliciete toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens ten behoeve van de Ledenadministratie, toezending van informatie via e-mail, toezending van onze uitgave AIM via post:

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Anti-spam Ververs Ongeldige invoer

Spotting Group Volkel

Spotting Group Volkel (SGV) is met ruim 400 leden één van de grootste spotters- verenigingen in Nederland. Van oorsprong komt het gros van de leden uit de omgeving van de vliegbasis Volkel, maar de laatste jaren zijn ook veel mensen van buiten de regio lid geworden. Daarnaast kent SGV ook een aantal buiten- landse / in het buitenland wonende leden.

Redenen om lid te zijn van SGV zijn heel divers. De één kijkt uit naar de bezoekjes die regelmatig op vliegbasis Volkel worden georganiseerd, terwijl de ander het houdt op de basisbezoeken die SGV op andere velden organiseert. Ook het kwartaal magazine AIM is voor velen een reden om lid van SGV te zijn. Met behulp van de lidmaat- schapsinkomsten worden ook het forum en de website mogelijk gemaakt.

Wil jij ook lid worden van Spotting Group Volkel? Dat kan en voor de kosten hoef je het niet te laten. Deze bedragen voor inwoners van Nederland € 20,- voor een jaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. Buitenlandse lidmaatschappen kosten € 28,- per persoon. Hiervoor ontvang jij 4 keer per jaar de AIM en mag je deelnemen aan alle georganiseerde activiteiten. Deze activiteiten zijn normaal gratis; in enkele gevallen wordt er om een kosten- dekkende bijdrage gevraagd.

Huisgenoten kunnen voor
€ 3,50 per persoon lid worden; zij ontvangen géén magazine maar kunnen wel aan de activiteiten deelnemen. Ook voor een gezins- lidmaatschap vul je het inschrijfformulier volledig in.