F-35 eerste keer paraat voor luchtruimbewaking Benelux

F35_QRA.pngVan 25 januari tot 9 mei 2024 staat het Air Combat Command stand-by voor de bewaking en bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door Nederland en België. Voor de eerste keer, sinds de introductie van het nieuwe gevechtsvliegtuig, neemt de F-35 deze taak ook waar.

Met onze kerntaak, het leveren van Airpower in en vanuit de lucht, leveren wij een essentiële en randvoorwaardelijke bijdrage aan het veilig houden van Nederland en onze bondgenoten. Daaronder valt ook het adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan daarvoor permanent twee gevechtsvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-vliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Leeuwarden en Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.

De QRA (Quick Reaction Alert) kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen. Deze taak wordt in Nederland onder controle van het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen (AOCS NM) uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS NM opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de gevechtsvliegtuigen van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.

In België gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding binnen
Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, zodat er tijdig kan worden ingespeeld op een mogelijke dreiging. Voor het eerst staan ook Nederlandse F-35’s op vliegbasis Leeuwarden en
Volkel afwisselend paraat voor de luchtruimbewaking. De F-35 heeft deze taak al wel eerder uitgevoerd, dit was tijdens de inzet in het kader van de enhanced Air Policing (eAP) vanuit Bulgarije (2022) en Polen (2023). De F-16 draagt dit jaar voor het laatst bij aan deze taak, dit vanwege de uitfasering in de 2e helft van 2024.

Voor meer informatie over de QRA, zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdedigingnederlands-
luchtruim Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen