Air Combat Command standby voor inzet QRA Benelux

De komende 5 maanden staan F16’s van het Air Combat Command stand-by voor de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze taak wordt gezamenlijk en afwisselend uitgevoerd door F-16’s van Nederland en België.

Eén van de taken van de Koninklijke Luchtmacht is het adequaat reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Er staan daarvoor permanent twee F-16 jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat. Nederland en België leveren bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Dat gebeurt vanaf de vliegbases Volkel en de Belgische vliegbases Kleine-Brogel en Florennes.

De QRA (Quick Reaction Alert) kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel in het Benelux-luchtruim te onderscheppen. Deze taak wordt in Nederland onder controle van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw Milligen uitgevoerd. Wanneer de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, worden de F-16’s van de QRA gealarmeerd om op te stijgen en het toestel te onderscheppen.

In België gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Beauvechain. De luchtgevechtsleiding binnen Europa werkt nauw samen op het moment dat ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen, zodat er tijdig kan worden ingespeeld op een mogelijke dreiging. 

Voor meer informatie over de QRA, zie
https://www.defensie.nl/onderwerpen/taken-in-nederland/verdediging-nederlands-luchtruim
Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie
https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen